De afgelopen 4 maanden heb ik (video)coaching van Manou gehad. Doordat een video een echte spiegel is, is er gelukkig ook nog Manou die deze reflectie kan relativeren. Het heeft me geholpen mij bewust te worden van mijn kwaliteiten en aandachtspunten als leerkracht. Manou is vriendelijk, begripvol en kan zich inleven in de ander om zo de juiste prikkel te geven om tot ontwikkeling te komen. Ze geeft het gevoel dat fouten maken mag. Manou heeft niet alleen kennis van pedagogiek maar ook van didactiek. Fijn om deze met haar in te slijpen door de les voor te bereiden, samen (waar behoefte) deze les te onderwijzen en nadien te bespreken.