Beeld & Co is zeer effectieve methode om leerkrachten en teams vanuit hun eigen kracht te laten ontwikkelen. Voor deze methode zijn de effectieve elementen van Beeldcoaching en Co-teaching samengevoegd tot één concept.  Zowel Beeldcoaching en Co-teaching worden beschouwd als twee van de meest effectieve vormen van coaching. Het is enerzijds het zichtbaar maken van gedrag en het reflecteren aan de hand van beeld in combinatie met het samen voorbereiden en lesgeven.

Beeldcoaching

Beeldcoaching is een manier van coachen middels beeld. De beelden die gemaakt worden in werksituaties vormen de basis voor de coachingsgesprekken. Alles met als doel om professionals in hun kracht te zetten en hun zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Co-teaching

Co-teaching heeft een systematische werkwijze waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leerlingen in de klas wordt gedragen door meerdere onderwijsprofessionals. De focus ligt op zowel het pedagogisch als het didactisch handelen. Volgens een vaste structuur worden samen lessen voorbereid en aangeboden. De effectiviteit van Co-teaching zit hem in de directe en actieve coaching tijdens de les.

 

 

Het combineren van deze twee coachingsvormen maakt dat zowel startende leerkrachten als leerkrachten met ervaring zich in hoog tempo kunnen ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan teweeg gebracht worden door individuele coaching, maar ook door het concept Beeld & Co als middel in te zetten bij een lerende organisatie.