De opleiding Beeld & Co is een tweejarig tot tweeënhalf jarig traject waarbij (onderwijs)professionals worden opgeleid tot Beeld & Co Specialist. Een unieke combinatie waarbij beeldcoaching en co-teaching zijn samengevoegd tot één concept. Beide vormen worden beschouwd als twee van de meest effectieve vormen van coaching. Het is enerzijds het zichtbaar maken van gedrag en het reflecteren aan de hand van beeld, in combinatie met het samen voorbereiden en lesgeven. Het combineren van deze twee coachingsvormen maakt dat leerkrachten zich in hoog tempo kunnen ontwikkelen. De opleiding is een combinatie van visieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, theoretische know-how en het ontwikkelen van vaardigheden.

 Algemeen

Beeldcoaching is een manier van coachen middels beeld. Het gaat hierbij om het ontvangen, verzenden, gebruiken en interpreteren van beelden van jezelf en van anderen (Jansen, Brons en Faber, 2013). De beelden die gemaakt worden in werksituaties vormen de basis voor de coachingsgesprekken. Alles met als doel om professionals in hun kracht te zetten en hun zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Co-teaching is een intensieve en effectieve manier van coaching met als doel om de leerkracht vaardigheden aan te leren in het moment (Koot, 2017). Co-teaching heeft een gestructureerde werkwijze waarbij de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leerlingen in de klas wordt gedragen door de leerkracht en de co-teacher (Fluijt, Struyf & Bakker, 2016). De focus ligt op zowel het pedagogisch als het didactisch handelen. Op een systematische werkwijze worden samen lessen voorbereid en aangeboden. De effectiviteit van co-teaching zit hem in de directe en actieve coaching tijdens de les.

Doel

Aan het einde van de opleiding ben je in staat om zelfstandig de Beeld & Co cyclus uit te voeren.

 

Onderdelen

  • Geschikte opnames maken
  • Interpreteren van beeld d.m.v. de micro-analyse
  • Gespreksvoering
  • Kritisch reflecteren
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Didactische en pedagogische kennis
  • Verschillende vormen van co-teaching
  • Integratie beeldcoaching & co-teaching tot Beeld & Co 

 

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor onderwijsprofessionals die ervaring hebben met lesgeven (leraren, coaches, intern begeleiders, directieleden po, vo, mbo/ hbo) en zichzelf en anderen willen helpen in hun ontwikkeling.

Praktische informatie

De tweejarige opleiding bevat jaarlijks 10 tot 15 bijeenkomsten met maximaal 6 deelnemers. Tijdens deze bijeenkomsten wordt kennis gedeeld en wordt de methodiek Beeld & Co aangeleerd. Het aanleren van de vaardigheden moet in de praktijk/ op de werkvloer worden geoefend. De opleiding vraagt naast de bijeenkomsten ongeveer een halve dag per twee weken.

Aanmelding

De opleiding start in september 2023. Bij meerdere aanmeldingen voor die tijd, kan in overleg eerder gestart worden. De locatie wordt op basis van de aanmeldingen bepaald.

Na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

 

 

Wil je met mij in contact komen?

Ik kom graag met je in contact.